23 mar 2010

150 000 ID06-kort mot svartarbete i byggbranschen

Antalet ID06-behörighetskort passerar snart 150.000! Det är mycket positivt att Sveriges byggare sluter upp i kampen mot svartarbetet i branschen. Omkring 7000 företag är nu anslutna till ID06, vilket visar att företag i alla storlekar tar frågan på allvar. Att bära ID06-kort ger en typ av gemenskap – de som är utan blir mer synliga då.

– När vi har nått vårt mål på 300.000 ID06-behörighetskort – och Skatteverket fått utvidgade kontrollmöjligheter – blir det rejält svårt för svartjobbarna att nästla sig in på byggena, säger Peter Löfgren, projektledare för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier (BI).

ID06 – byggbranschens eget system för ID-kontroll och närvaroredovisning – sjösattes 2006 av Byggbranschen i samverkan som ett initiativ för att försvåra svartarbete på byggarbetsplatserna. Efter en försiktig start, där främst några större byggföretag gick i bräschen, har beställningarna accelererat och antalet utfärdade behörighetskort ökar nu stadigt månad för månad.

– Genom ID06-systemet, Individuell skattedeklaration och ett införande av närvaroliggare med möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök kommer det att bli svårare för oseriösa aktörer att agera inom byggbranschen, avslutar Peter Löfgren.

För ytterligare information, kontakta Peter Löfgren, peter.lofgren@id06.se.

Se även www.id06.se

Fakta; Individuell skattedeklaration
Mats Sjöstrand, fd generaldirektör i Skatteverket, har fått i uppdrag av regeringen att till ta fram ett förslag, som innebär att arbetsgivare ska lämna uppgift om lön och skatteavdrag på arbetstagarnivå varje månad.

Artikeln publicerades: 2010-03-23