15 okt 2013

375.000 ID06-kort

I september 2013 hade ID06-systemet 373.045 aktiva kort, varav 4319 hos utländska bolag. 22.999 företag med unika organisationsnummer har beställt korten.