20 feb 2018

Ytterligare tre leverantör har signerat det nya leverantörsavtalet

Italic AB, Ramirent AB och Ascella Smartdok AB har nu signerat det nya leverantörsavtalet som stödjer kommande GDPR samt de nya utvecklingsområden som lanseras inom ID06-systemet under 2018 och som ytterligare stärker vårt gemensamma arbete för sunda och säkra arbetsplatser.

Nedanstående ID06-ackrediterade applikationsleverantörer har nu signerat det nya leverantörsavtalet

– AddMobile AB
– Ascella Smartdok AB
– Entral AB
– Fieldly AB
– Hardhat AB
– Infotech Access AB
– Infranord AB
– Italic AB
– Ramirent AB
– Vendium AB
– Youbyme AB