28 jun 2018

AMA AF texter gällande ID06 är nu uppdaterade

Under Koden AFC/AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06 får ändrat innehåll, befintlig text ersätts med:
ID06, Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-systemet (”ID06s Allmänna bestämmelser”), punkt 4.2 Villkor för arbetsplatser där ID06-systemet används, gäller för entreprenaden.

Anslutningsavtalet Allmänna bestämmelser för anslutning av användarföretag till ID06-systemet och punkt 4.2 Villkor för arbetsplatser där ID06-systemet används, gäller för entreprenaden, finner du här

De gamla ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning ligger också på vår hemsida och du finner dem här