16 nov 2017

Automatisk företagskontroll med ID06 Bolagsdeklaration

Genom den nya funktionen ID06 Bolagsdeklaration kan köpare av byggtjänster effektivisera företagskontrollen i sina projekt.

Med ID06 Bolagsdeklaration kan köpare av byggtjänster skapa en digital förteckning över alla företag som ingår i ett projekt. De kontrolleras sedan löpande utifrån ett antal parametrar såsom bolagsform, F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering, om de betalar sina arbetsgivaravgifter, om de har skulder hos Kronofogden eller Skatteverket etc. ID06 Bolagsdeklaration lanseras den 1 mars 2018 och ingår i årsavgiften för ID06-anslutna företag.

– Med ID06 Bolagsdeklaration blir det enklare att upptäcka oseriösa företag i leverantörsleden och snabbt vidta åtgärder. Du behöver inte längre skicka in den blå filen till Skatteverket eller analysera deras svar – vårt system hämtar och kontrollerar alla uppgifter automatiskt. Under utvecklingsarbetet har vi genomfört fem pilotprojekt med Trafikverket som fallit väl ut, säger verksamhetsområdeschef Elin Gyrulf på ID06.

ID06 Bolagsdeklaration kategoriserar leverantörerna enligt principen OK, observation, undersök eller varning, baserat på de inhämtade uppgifterna. När systemet upptäcker något avvikande i parametrarna skickas ett meddelande till användaren som själv får besluta om eventuella åtgärder. Det finns även möjlighet att skapa UE-kedjor i systemet för att få en visuell överblick av vilka företag som finns på arbetsplatsen samt vilken relation de har till varandra.

Inledningsvis måste användaren lägga in företagen manuellt i ID06 Bolagsdeklaration. Till sommaren 2018 beräknas detta ske med automatik så fort någon använder sitt ID06-kort ute på arbetsplatsen.