20 jan 2009

Beställare i byggbranschen kräver ID06

Bostads AB Poseidon är ett av de företag som kräver att ID06 används vid alla sina byggen. Pressmeddelande