Bolagsdeklaration

Läs detta innan du lämnar en intresseanmälan eller begär en offert!

För närvarande finns det tre olika licenser att köpa och två av dem ger också möjlighet till test innan köp. Det som gäller för samtliga licenser är följande:

  • Om ni bevakar ett företag någon gång under året så räknas det företaget som ett bevakat företag dvs. även om ni tar bort bevakningen på det företaget. Vår tjänst syftar till att ha kontinuerlig kontroll över leverantörer.
  • I vår produkt arbetar vi med ett projektbegrepp. Projektbegreppet i sig är inte knutet till några kostnader dvs. ni kan lägga upp så många projekt ni behöver och ni kan bevaka samma företag i flera projekt utan att det ökar era kostnader.
  • Omfrågekopior genererar inga extra kostnader för er.
  • Väljer ni licens Byggherre och huvudentreprenör eller licens Leverantörskontroll kan ni fritt bestämma dels hur många företag ni vill bevaka under en avtalsperiod dvs. 12 månader. Båda dessa licenser ger möjlighet till test innan ett eventuellt köp. Notera att endast licensen Byggherre och Huvudentreprenör ger möjlighet till den särskilda projektform för byggbranschen – Föranmälan Bygg vilken är under utveckling. Ni kan sen fritt bestämma hur många användare ni har behov av.
  • Om ni inte har behov av att dela projekt med andra parter så ska ni välja licens Leverantörskontroll eller Leverantörskontroll mini om den bevakningsvolymen räcker för er. Alla licenser kommer att ge möjlighet att föranmäla sig i den särskilda projektformen, föranmälan bygg. Ni kommer också kunna föranmäla era underleverantörer i er tur.
  • För vår minsta produkt Leverantörskontroll Mini begränsas bevakningsvolymen till 10 svenska företag och 4 internationella företag från landkategori 1 och 1 leverantör från landkategori 2. Ni kan alltid byta landkategori 2 till landkategori 1 men inte tvärt om. Denna produkt är vår minsta produkt och kostar endast 1250 kronor för en 12-månadersperiod. För närvarande säljer vi endast den här produkten till de som kravställts av Byggnads för att få ett hängavtal. Maximalt antal användare är 3.
  • Samtliga produkter kräver att ni är ett användarföretag dvs. ni måste först ansluta er till ID06. Om ni inte redan är ett användarföretag så kan ni bli det här

De olika licensmodellerna

 

Byggherre och huvudentreprenör

Detta är en licens som du som huvudentreprenörer ska ha om ni vill kunna dela vissa projekt med beställare. Den här licensen kommer också medge användning av ID06 särskilda projekt – föranmälan bygg när den är färdigutvecklad. Det kommer att betyda att era underleverantörer och bemanningsföretag kommer bjudas in av någon part som redan är godkänd i projektet och är underleverantörens beställare. D06 kommer att ge ut mer information i höst avseende denna nya projektform.

Ni som är beställare och har en del byggprojekt där ni vill ha insyn i projekten när någon utförare använder ID06 Bolagsdeklaration ska välja den här licensen. Givetvis gå det att lägga upp andra projekt också.

När ni uppger underlag för föranmälan måste ni ange antal föranmälda leverantörer. ID06 är medveten om att begreppet är svårt och därför kommer vi att ha en personlig dialog med er. Ni behöver inte räkna med om ni använder samma leverantör i flera projekt utan sikta på att beräkna era föranmälda leverantörer under avtalsperioden. Vissa kunder räknar t.ex. med en miljon per leverantör vilket då ska multipliceras medomsättningen för alla era nya projekt under avtalstiden.

Bevakningsvolymen dvs. antal svenska resp. utländska företag per landkategori kan ni beräkna efter er ordinarie verksamhet med tillägg för den volym som kommer läggas till då ni nu också kommer att bevaka era underleverantörer i alla led.

 

Leverantörskontroll

Kan användas av alla organisationer med målsättning att uppnå ID06 mål om sund konkurrens på svenska arbetsmarknaden dvs. inte enbart för entreprenörer eller utförarorganisationer utan även för t.ex. medlemsbevakning. Om ni har intresse för medlemsbevakning så ange detta särskilt i er ansökan.

Licensen begränsas genom att delning av projekt inte kan göras mellan beställare och utförare. Licensen kan med fördel väljas istället för licens Leverantörskontroll Mini då bevakningsbehov eller antal användare överstiger maximerat antal för licens Leverantörskontroll Mini.

 

Leverantörskontroll Mini

1250 kr årslicens. ID06 minsta produkt med standardiserat maximalt nyttjande och vänder sig endast till underentreprenörer eller andra mindre företag med behov av bevakning av ett fåtal leverantörer, partner etc. Licensen medger maximalt att tre användare läggs till för tjänsten ID06 Bolagsdeklaration på ert företagskonto.

Genom denna uppfyller du upphandlares krav och får kontroll på dina egna leverantörer du kan bli föranmäld eller föranmäla dina egna underleverantörer i ID06 särskilda föranmälningsprojekt bygg. Du kommer så småningom även få tillgång till en rapport från ID06 Stamp som ger dig information från samtliga personalliggare anslutna till ID06 stamp. Där kan ni se era anställdas inloggade tid.

Tillbaka