4 maj 2018

Bolagsstämma för ID06 AB 3 maj 2018

Under parollen ”Sund konkurrens genom transparens” samlades ID06 ägare till bolagsstämma i Stockholm 3 maj. Styrelseordförande i ID06, Pether Fredholm, hälsade alla hjärtligt välkomna till stämman och inledde med orden – Detta är en historisk dag för ID06 och för arbetet för sund konkurrens och förklarade stämman 2018 för öppnad.

Svante Hagman, Sveriges Byggindustrier förbundsordförande, valdes att leda stämman. I sina inledande ord biföll han tidigare talare och lyfte fram den för ID06 historiska ägarbreddning som just nu genomförs med åtta nya delägare och som syftar till att vidga ägandet till både beställar- och utförarledet.

När de formella inledande punkterna på agendan var avklarade, lämnades ordet till Peter Löfgren för vd-anförande.

– Det är mycket roligt att stå här idag. Ägarbreddningen med åtta nya delägare skapar en ökad legitimitet för ID06 branschstandard, var Peter Löfgrens inledande ord. Peter sammanfattade ID06-resan och utvecklingen utifrån de problemställningar som debatterades i Almedalen för tretton år sedan, till de lösningar som ID06 sökt och funnit, en efter en;

• Svartarbete
• Annan ekonomisk brottslighet
• Seriositetskontroll av företag
• Säker identifikation av individer
• Säkerställt arbetsgivarsamband
• Transparens i upphandlingar och i projekt
• Säkerhet på arbetsplats och omgivning

-Skälen till att företag och individer seglar under falskt flagg är många, men den dagen vi kan låsa ett fast samband mellan arbetsgivare och arbetstagare och kan följa upp skatter och avgifter, då får vi bort fusket, deklarerade vd Peter Löfgren. Den oseriösa delen av näringslivet kommer dessutom aldrig att satsa på säkerhet. Att motverka oseriösa aktörer är att skapa säkerhet. Vi skall tända lampan och lysa på de oseriösa, det ska inte gå att gömma sig bland skuggorna, avslutade Peter sitt vd-anförande.

De nya delägarnas engagemang och stöd för ID06 är stort. Här följer ett axplock av röster från stämman;

– Vi har gått in som delägare eftersom ID06 är ett system som vi verkligen tror på och som vi har varit delaktig i sedan starten. Plåt & Ventföretagen vill naturligtvis verka för en byggbransch där det råder sund konkurrens på lika villkor. För att uppnå det krävs att alla aktörer samarbetar och ett viktigt steg i den riktningen är att ägandet och ansvaret för ID06 sprids. Johan Lindström, VD Plåt- och Ventföretagen

– Att främja god konkurrens och motverka ekonomisk brottslighet inom byggsektorn, är en av Måleriföretagens viktigaste frågor och något vi arbetar oavbrutet med. Genom att gå in som delägare i ID06 AB tar vi det arbetet vidare så att vi tillsammans inom byggsektorn nu får ett verktyg som kan stärka seriösa aktörer och motverka fusk och mygel. Jörgen Bergqvist, tf vd Måleriföretagen i Sverige

– Det är viktigt att bygg- och anläggningsindustrin tar gemensamt ansvar för utvecklingen av ID06. En konkret och kraftfull satsning mot oseriösa aktörer i branschen. Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna

– Genom delägarskap i ID06 vill vi som bransch fortsätta vårt viktiga arbete för att skapa sund konkurrens, där det inte ska löna sig att fuska med vare sig skatter eller arbetstider. Detta är ett bra redskap för att skapa en schysst konkurrenssituation, vilket kommer att gynna de seriösa företag som följer regelverken. Vi är glada att det är bred uppslutning kring ID06 och att vi tillsammans ska arbeta för ordning och reda. Erik Haara, vd Glasbranschföreningen

– För styrelsen i Fastighetsägarna Sverige var det ett enkelt beslut att gå in som delägare. När branschen kraftsamlar för att skapa sund konkurrens och för att motverka svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet, är det en självklarhet för oss som representerar stora delar av beställarledet att medverka. Jag hoppas att allt fler successivt kan komma att ansluta sig till ID06. Då blir det ännu starkare. Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

– Med ID06-systemet kan vi få kontroll över att endast seriösa företag har tillträde till våra byggarbetsplatser. ID06 skapar förutsättningar för en säker arbetsplats och för sund konkurrens. För Byggherrarna var det därför självklart att gå in som delägare i ID06 och medverka till ID06-systemets fortsatta utveckling. Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

– Vi är glada att vi kan vara med och bidra till att den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar. Som delägare visar vi att ID06 är en angelägenhet för hela byggsektorn och att SABO är med i vidareutvecklingen av ett tillförlitligt system för säkra arbetsplatser, sund konkurrens på lika villkor och anpassning till nya lagar och regler. Jonas Högset, chef fastighet och boende, SABO

Faktaruta:
78000 företag är anslutna till ID06-systemet
790 000 individer har ett aktivt ID06-kort
5 ackrediterade leverantörer tillverkar ID06 kort
15 ackrediterade leverantörer tillhandahåller ID06 applikationer
18 personer är anställda på ID06
Under våren 2018 kommer ID06-kortet att bytas ut till en säker standard
Svenska företag kan börja beställa nya ID06-kort 20 augusti
Bolagsdeklaration anslutning i september
Trafikverket har redan anslutit sig till det nya ID06-systemet via ID06 Portalen