22 aug 2019

Branschröster om nya ID06

Under rubrik Branschröster om nya ID06 har vi pratat med Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem, som är ett av de företag som i alla sina entreprenadavtal avseende nyproduktion, kräver nya ID06-kort (LoA2), sedan 2019.

Stockholmshem kräver att alla som vistas på arbetsplatsen skall ha de nya korten (LoA2) och har ett vite kopplat till avvikelser. De kontrollerar detta med hjälp av ett säkerhetsföretag, som gör arbetsplatskontroller (stickprov). Om en person saknar giltigt nytt ID06-kort (LoA2), så får entreprenören betala ett vite på 10 000 SEK/person som saknar kort.

Hur resonerade ni inför att börja ställa krav om nya ID06-kort (LoA2)?

-Vi har haft stort fokus på sund konkurrens och rättvist byggande under ett antal år och 2016 påbörjade vi ett stort arbete med att identifiera indikatorer för att upptäcka oseriösa aktörer. Några av dessa indikatorer var knutna till frågorna; ”Vilka är på arbetsplatsen?” och ”Har dessa arbetstillstånd?”, berättar Morgan. En annan faktor var att de gamla ID06-korten byttes (mellan folk), köptes och att det skedde insläpp av folk som helt saknade kort.

-Vi prioriterade upp frågan vad det kan betyda att medvetet fuska med detta och fick god hjälp av både ID06, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen (Gränspolisen), att verkligen förstå djupet i frågan. Det har varit en resa att lära sig hur man kan täppa till kryphålen och stävja det värsta fusket för att få ett rättvist byggande, säger Morgan Jansson. Det nya ID06-kortet (LoA2), är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Hur har det gått?

-Vi skriver i våra avtal att vi förbehåller oss rätten att avvisa personer som inte har giltigt nytt ID06-kort (LoA2) och vi utför kontroller av läsare och stängsel för att se så att de uppfyller kraven, fortsätter Morgan. Vi har inte mött några starka reaktioner.

Vad jag skulle önska är att vi fick tillgång till alla de register som olika myndigheter har såsom; utstationeringsregistret (AV) och Migrationsverkets register över arbetstillstånd. Men det kan även vara aktuellt med skatteverkets register för inbetalda arbetsgivaravgifter m.m. och att detta skulle vara automatiserat så att information i olika register skulle kunna samköras. Kanske är det ett hinder att ID06 ägs av branschen? jag vet inte, men det behövs en automatisering av registerinformationen, likt det som finns i Finland, avslutar Morgan.