29 aug 2019

Branschröster om nya ID06

På tur under rubriken Röster från Branschen, där vi lyssnar av olika företags syn på det nya ID06-kortet och hur vi tillsammans skall arbeta för en ökad säkerhet och trygghet på våra arbetsplatser, ger Roger Rang, Inköpsstrateg Socialt Ansvarstagande, Trafikverkets syn på saken:

– Trafikverket har ca 2 500 projekt igång runt om i Sverige. För oss är det viktigt att dels ha koll på vilka företag vi arbetar tillsammans med, men också att de individer som är på arbetsplatsen, är de som de utger sig för att vara, inleder Roger. Med nya ID06-kort får vi en säkerställd identitet kopplat till ett företag som är kontrollerat. Därför kommer vi på Trafikverket att ställa krav på nya ID06-kort i våra upphandlingar och vi ser gärna att så många som möjligt skaffar sig det nya kortet redan nu i redan pågående projekt.

Trafikverket som beställare ställer också krav på att löpande få veta hur underentreprenörer sköter sig i sina projekt. Framöver vill Trafikverket att kontrollen sker via ID06 Bolagsdeklaration.

– Med hjälp av ID06 Bolagsdeklaration kan vi tillsammans med huvudentreprenören, löpande få uppdaterade rapporter om hur det ser ut med företag som är med i våra projekt. Vi ser direkt om ett bolag har problem och kan agera därefter, summerar Roger Rang.

Thor Jonsson, Verksamhetsområdeschef ID06 AB, kommenterar kortbytesläget:

– Vi har idag cirka 53 000 anslutna bolag med runt 500 000 beställda kort vilket motsvarar cirka 70 % av svenska företag och individer, säger Thor Jonsson. Nu behöver vi öka tempot hos de utländska företagen som ligger efter i beställningar av nya kort och företagsregistreringar, fortsätter Thor. Vi stänger för de gamla korten 21 januari 2020, så det gäller att inte stå utan kort 22 januari, avslutar Thor!