27 nov 2019

Branschröster för personalliggarlagstiftningen

I vår intervjuserie Branschröster för personalliggarlagstiftningen har turen kommit till Joachim Källsholm, VD Securitas Sverige, som ger sin syn på faktorer som skapar sund konkurrens och schyssta arbetsplatser och motverkar brottslighet.

Securitas är ett välkänt och för många bekant företag som grundades 1934 i Helsingborg. Man beskriver sig som Sveriges och världens största trygghetsskapare, som gått från traditionellt personalintensivt företag inom bevakning, till en bredare arena med hjälp av innovationer och teknik för att främja brottsprevention och med fokus på att förutse och undvika brott. Securitas är också stora inom räddningstjänst och brandsäkerhet.

– Vår roll är att fokusera på att kartlägga och att försöka förstå varför det sker brott och varför det sker brott just på denna plats, just nu och just på detta sätt. Utifrån svaren så hjälper vi kunden till brottsförebyggande förbättringar för att stävja och minska risken för brott.

Påverkan av att tänka utifrån dessa banor speglar även Joachims sätt att resonera kring bakgrundskontroller kopplat till personalliggare och det nya ID06-systemet med de nya säkra ID06-kortet, som han ser som en naturlig del i kvalitetsarbetet, ett kvalitetshöjningsverktyg.

– Samhället vi lever i, gynnas av detta verktyg och det bidrar aktivt till ett sundare samhälle. Men jag vill också vara tydlig med att man måste göra allt i sin makt för att minska administrativt krångel kring systemen och göra det så enkelt som möjligt att göra rätt. Verktyg som dessa är en del, men inte det enda som måste till för att få en sund arbetsplats.

– Allt går att gå runt om man vill fuska. Ansvaret för verksamheten är alltid företagsledningens, som måste titta på vad verktygen bidrar till och hur vi kan utveckla arbetet med dem. Sverige är i grund och botten ett tryggt land, men vi skall inte vara naiva – här finns luckor som kan utnyttjas. Svarta pengar i handen har idag flyttat ut i cyberrymden, där det enkelt går att gömma transaktioner på ett sofistikerat sätt. På pappret kan ett företag visa upp att de betalar helt vita löner, men sedan tvingas arbetstagaren att betala tillbaka på annat sätt som är svårt att spåra.

– Jag ser att det måste till en förstärkning av metodiken kring personalliggaren, ID06-systemet och ID06-korten. Exempel på detta är att; Skatteverk, polis och alla övriga myndigheter, måste samverka mycket mer och alla register dem emellan skulle vara öppna och transparenta, självklart med hänsyn till GDPR. Myndigheterna står på var sin sida istället för att arbeta tillsammans. Det måste till mer och fler kontroller för att undvika den snedvridna konkurrensen och för att skydda humankapitalvärden. Jag blir personligt störd av att arbetskraft hotas och trakasseras. Arbetskraft som redan lever under svåra förhållanden och som bara försöker överleva.
– Vissa i debatten fokuserar på fel saker när det diskuteras kring arbetskraftinvandringen. Det är naivt att tro att personalliggaren endast införts för skatteinbetalningar, när det är ett verktyg för att säkerställa sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor i ett mycket vidare perspektiv.

Vad gäller motståndet att checka in och ut i personalliggaren avslutar Joachim med orden;

– Kan man checka in på Facebook under ett restaurangbesök så kan man lätt checka in och ut ur personalliggaren!

Joachim Källsholm, VD Securitas Sverige, Styrelsemedlem Svenskt Näringsliv