19 aug 2019

Branschröster om nya ID06

PEAB prioriterar UE med nya ID06-kort

I vår artikelserie Branschröster om nya ID06, lyssnar vi av olika aktörers tankar kring det nya ID06-systemet, lagar/regler och sund konkurrens.

Vi har bett Linda Larsson, projektledare Nya ID06 & GDPR-ansvarig på PEAB, reflektera kring ämnet och så här säger hon;

  • I och med att de nya ID06-korten säkerställer identitet och kontroll på företag, så kommer vi redan nu att prioritera de UE som har skaffat sig de nya korten, framför dem som behåller sina gamla kort fram till slutdatumet i januari, säger Linda Larsson. Vi ser stora fördelar med det nya ID06-systemet, dels för att alla företag kontrolleras och att alla individer identifieras, men även för att vi nu också digitalt kan se vilka kompetenser en individ har. Sen tidigare har vi på PEAB själva kontrollerat ID på individer. Dock är det svårt att se på ett ID om det är korrekt eller förfalskat. Nu ger ID06 oss möjligheten att få säkerställda identiteter och företag som är kontrollerade. Detta kopplat till andra funktioner via ID06 ger oss en ökad trygghet och säkerhet.

 

Thor Jonsson, Verksamhetsområdeschef ID06 Kort kommenterar;

  • Vi känner igen det PEAB ger uttryck för och har fått signaler från många företag om att nu när nya ID06-kort finns, kommer man att prioritera de entreprenörer och leverantörer som har varit snabba med att skaffa sig det nya säkrare kortet. Jag förstår företag som snabbt ställer krav eftersom det ökar säkerheten på arbetsplatsen och ger företag en fördel. Att prioritera dem med nya ID06-kort, vilka dessutom kan kopplas till ID06 Kompetensdatabas, där ansvarig ute på ett projekt direkt kan se att en individ har rätt utbildning, är smart.

Under första halvåret 2019 har det beställts ungefär 480 000 nya ID06-kort av ca 52 000 företag. Alla har inte fått ut ett nytt kort, beroende antingen på att ID handlingen inte varit korrekt eller på grund av att man avvaktat att bekräfta sin identitet. Här bör företag jaga på för att inte hamna efter företag där alla anställda redan har ett nytt ID06-kort.

  • Vi stoppar idag fusk med identiteter genom bland annat vår manuella kontroll av ID där alla ID handlingar skannas och kontrolleras. Det är dels individer med direkt falska handlingar som är lätta att upptäcka visuellt, men även mer avancerat fusk, som stoppas vid skanning av dokument, avslutar Thor Jonsson.