22 dec 2017

Branschstandarden ID06 får ökad användarnytta och släpper flera nyheter under 2018

ID06-anslutna företag kan se fram emot en rad nya användbara funktioner under nästa år. Bland annat ett helt nytt ID06-kort med hög tillitsnivå, ett mobilt ID06-kort och en efterfrågad tjänst som förenklar företagens hantering av elektroniska personalliggare. ID06 AB tar också över faktureringen av avgifter i ID06-systemet, vilket tidigare hanterats av ID06 ackrediterade kortleverantörer.

– Vi har gjort stora investeringar för att stärka säkerheten, funktionaliteten och den personliga integriteten i ID06-systemet. Under 2018 lanserar vi både en uppgraderad kortstandard för fysiska och mobila ID06-kort samt flera nya tjänster som underlättar vardagen för ID06-anslutna företag. Detta är den största moderniseringen av ID06 sedan lanseringen för drygt tio år sedan, säger Peter Löfgren, vd på ID06.

Avgiftsmodellen består som tidigare av en årsavgift för ID06-systemet respektive årsavgift för ID06-kort. Följande tjänster ingår i årsavgiften:

• Möjlighet att beställa ID06-kort. ID06-kortet används för inpassering på arbetsplatser som använder ID06-systemet och är kopplat till närvaroregistrering i elektroniska personalliggare. Under 2018 lanseras en nytt, säkrare ID06-kort med hög tillitsnivå (LoA 2).

Nyhet! Möjlighet att beställa Mobilt ID06-kort. Det mobila ID06-kortet är en säker applikation som kan användas för många olika tjänster. Bland annat visas kompetenser som ligger i ID06 Kompetensdatabas kopplat till individen.

• ID06 Kompetensdatabas. En tjänst för att digitalisera behörigheter och utbildningsbevis samt koppla dem till ID06-kortet. Det underlättar kontrollen av utbildningsbevis på arbetsplatsen, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. I avgiften ingår läsbehörighet för arbetsgivare.

Nyhet! ID06 Bolagsdeklaration. Ett automatiserat verktyg som gör det enklare för köpare av byggtjänster att kontrollera och upptäcka oseriösa aktörer i leverantörsleden.

Nyhet! Mitt ID06. En tjänst där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Företag får också tillgång till sin samlade personalliggarinformation där all data finns med oavsett vilken byggarbetsplats man varit på. Systemet är GDPR-säkrat.

* Vissa tjänster är inte tillgängliga idag men kommer att lanseras under 2018.

Vad gör ID06 med de pengar som kommer in via avgifterna?
ID06 AB är ett icke vinstdrivande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna.  ID06 uppdrag är att skapa förutsättningar för sund konkurrens, hållbart företagande och säkra arbetsplatser.

ID06-systemet uppdateras löpande inför nya lagar och regler.

När börjar de nya avgifterna att gälla?
• Årsavgiften för anslutning till ID06-systemet börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB en gång om året.
• Årsavgiften för ID06-kort börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB kvartalsvis.

Årsavgift för anslutning till ID06-systemet

Antalet aktiva kort Pris per år/företag
0-10 500 kr
11-50 1 000 kr
51-100 2 000 kr
101-250 3 000 kr
251-1 000 5 000 kr
Över 1 000 10 000 kr

Årsavgift ID06-kort (mobilt ID06-kort ingår)

ID06-kort (dagens kort): 80 kr/st
ID06 LoA 2-kort (kommer 2018): 80 kr/st

Beställning och fakturering av kort och applikationer/kortläsare görs fortsatt via ID06 ackrediterade partners.

Enmansföretagare med 1 kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

Räkneexempel
För ett företag med 10 aktiva ID06-kort blir avgiften till ID06 AB 500 kr + 800 kr = 1300 kr/år eller 130 kr per anställd och år. Det motsvarar cirka 40 öre per dag och anställd.

Artikeln publicerades: 2017-12-22