23 okt 2008

Byggbranschen vill att offentliga upphandlare kräver ID06

Byggbranschen i samverkan fortsätter enträget sitt arbete med att motverka svartarbete. Nu måste även de offentliga beställarna dra sitt strå till stacken och kräva ID06 – obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna – anser branschen.

– Vi gör nu en samlad insats tillsammans med flera bransch- och arbetsgivarförbund, Skatteverket, Sveriges offentliga upphandlare, Ekobrottsmyndigheten och Konkurrensverket för att betona vikten av konkurrens på lika villkor, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

Insatsen är riktad till offentliga upphandlare och inleds med ett upprop i Stockholm idag den
23 oktober. Från nästa vecka genomförs utbildningsinsatser runt om i landet på ett flertal orter.

– Byggbranschen i samverkan kommer via bransch- och arbetsgivarorganisationerna att finnas representerat vid dessa halvdagsutbildningar. Syftet är att ge de offentliga upphandlarna kunskap om ID06, branschens eget system för att motverka svartarbete och skapa sundare konkurrens. Om de offentliga beställarna i sina upphandlingsunderlag kräver att ID06 ska användas, bidrar de till att oseriösa aktörer förhindras att bli engagerade i offentliga byggprojekt, avslutar Björn Wellhagen.