16 nov 2017

Effektivare skattekontroll med arbetsgivardeklaration på individnivå

Vid halvårsskiftet 2018 införs en ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå. Den innebär att arbetsgivaren ska rapportera uppgifter om utbetalningar och skatt per anställd och månad till Skatteverket.

Den 1 juli 2018 ska företag som har fler än 15 anställda och som ska föra personalliggare börja redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå. Den 1 januari 2019 omfattas alla företag av den nya lagstiftningen. I och med arbetsgivardeklaration på individnivå försvinner kravet på årlig kontrolluppgift.

– Genom riksdagens beslut får de lagstadgade personalliggarna dessutom “verkligt bett” genom att Skatteverket kan göra en kontroll av personalliggarna vid sina oanmälda kontrollbesök och därefter stämma av resultatet för varje organisationsnummer mot inbetalda skatter och avgifter på individnivå, säger Peter Löfgren, vd ID06.

Motsvarande regler finns redan i andra länder, exempelvis Danmark som införde detta 2008 och Norge 2015. Arbetsgivardeklaration på individnivå ger en bättre kontroll och det blir enklare att rätta eventuella avvikelser eftersom kontrollen sker varje månad istället för på årsbasis.

– Ett litet administrativt steg för de seriösa företagen, men ett stort hinder för de oseriösa aktörerna. Det blir nu även möjligt för varje löntagare att via Skatteverket kontrollera, månad för månad, om arbetsgivaren har gjort rätt för sig och betalat in som man ska. En trygghet för alla och även det något som försvårar för de oseriösa aktörerna, kommenterar Peter Löfgren.

För mer information: https://www.skatteverket.se/individniva