6 okt 2017

Entral AB först ut i den nya ackrediteringsordningen

ID06 AB och Entral AB har nu undertecknat det nya ackrediteringsavtalet.

I och med detta så kan Entral AB som första ID06 ackrediterad leverantör koppla upp sig mot ID06 Kompetensdatabas och redovisa elektroniska utbildningsbevis i sina applikationer ute på projekten.