18 jan 2018

Fler leverantörer har signerat det nya leverantörsavtalet

Nedanstående ID06-ackrediterade applikationsleverantörer har nu signerat det nya leverantörsavtalet som stödjer kommande GDPR samt de nya utvecklingsområden som lanseras inom ID06-systemet under 2018 och som ytterligare stärker vårt gemensamma arbete för sunda och säkra arbetsplatser.

 

– Entral AB
– Hardhat AB
– Infotech Access AB
– Youbyme AB
– Infranord