2 maj 2019

GDPR och avtal

Vi har lanserat en informationsfilm om vårt arbete med GDPR, filmen finns på svenska och engelska och ger en bild över vem som behandlar dina personuppgifter inom ID06-systemet. Du finner den svenska filmen här och den engelska filmen här.
Du hittar även andra filmer runt hur du ansluter ditt företag och information om ID06 Komptensdatabas på vår youtube kanal.

ID06 uppdaterar Allmänna bestämmelser för anslutning av användarföretag till ID06-systemet Version 1.1 (180316) till Allmänna bestämmelser för anslutning till ID06-systemet företag 2-2019 (utgiven18 april 2019) avseende punkten 6.8.3.
Ändringen avser att förtydliga personuppgiftsansvaret när uppgifter behandlas för ID06 syften och ändamål.

Integritetspolicyn Version 1-2018 (utgiven 2018-08-20) har uppdaterats och ersatts av Version 2-2019 (utgiven 18 april 2019).

Uppdateringar i integritetspolicyn avser att beskriva och tydliggöra ansvar och behandling av din personuppgifter för:
• elevID06: vilket främst får betydelse för dig som är elev eller lärare och innehar ett elevID06-kort, se punkterna 1, 2 och 3;
• Mitt ID06: vilket främst får betydelse för dig som använder ditt ID06-kort för att registrera din närvaro på din arbetsplats, se punkterna 2 och 3; samt
• ID06 Bolagsdeklaration: vilket främst får betydelse för dig som har enskild firma eller om du är styrelseledamot, VD eller annan företrädare för ett användarföretag som kan förväntas ansluta sig till ID06-systemet, se punkterna 2 och 3.

Utöver ovan justeringar, har vi även lagt in förtydligande avseende ID06 personuppgiftsansvar, se punkten 3.1.4.

Integritetspolicy och Allmänna bestämmelser för anslutning av användarföretag till ID06-systemet uppdateras den 18 april 2019.

Om ni har frågor kontakta Dataskyddsombudet bjorn.sjostrand@id06.se