10 mar 2008

Giltighetstid ska anges på korten

Alla ID06-behörighetskort ska hädanefter förses med giltighetstid. Med anledning av detta har ackrediteringsunderlagen uppdaterats till version 1.4.