25 feb 2019

ID06 Bolagsdeklaration i pilotfas

Nu har vi startat upp ID06 Bolagsdeklaration. Inledningsvis kör vi en pilot med fem företag.

Funktionen ID06 Bolagsdeklaration lanseras under 2019 och ingår i årsavgiften för ID06-anslutna företag*. Funktionen ger köpare av byggtjänster möjligheten att skapa en digital förteckning över alla företag som ingår i ett projekt. De kontrolleras sedan löpande utifrån ett antal fastställda parametrar såsom bolagsform, F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering, om de betalar sina arbetsgivaravgifter samt om de har skulder hos Kronofogden eller Skatteverket.

Under Q3 2019 kommer vi att öppna upp för fler företag som är anslutna till ID06 att börja använda sig av ID06 Bolagsdeklaration.

*En avgift kan tillkomma beroende på antal projekt/UE/sökningar.

ID06 Bolagsdeklaration kategoriserar leverantörerna enligt principen OK (grönt), observation/undersök (gult) eller varning (rött), baserat på de inhämtade uppgifterna. Det finns även markering för ofullständig information. När systemet upptäcker något avvikande uppmärksammas användaren av gula och röda symboler i systemet. Användaren får själv gå in i systemet för att kontrollera fakta och välja hur man vill gå vidare med avvikelsen. Det går även att skapa trädstruktur avseende samband mellan huvudentreprenör och UE i systemet för att få en visuell överblick av vilka företag som finns på arbetsplatsen och vilken relation de har till varandra.

Förutom att säkerställa sunda företag på byggarbetsplatsen, så innebär ID06 Bolagsdeklaration en tidsbesparing för huvudentreprenören. Fokus kan läggas på de avvikande företag som markerats (gult och rött) istället för att behöva lägga tid på att kontrollera alla.