27 nov 2017

ID06 Branschstandard – Upprop för en sundare byggbransch

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill ha en sund byggbransch.

Deras medlemsföretag kommer aldrig att acceptera svartarbete och annan ekonomisk brottslighet.

Läs mer här