23 nov 2017

ID06 Branschstandard – Upprop för en sundare byggbransch

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill ha en sund byggbransch. Deras medlemsföretag kommer aldrig att acceptera svartarbete och annan ekonomisk brottslighet.

Sedan flera år tillbaka arbetar Sveriges Byggindustrier därför för att stävja osund konkurrens. Vi har medverkat till flera reformer som ska minska fusket. Reglerna om anmälningsplikt innebär att utländska företag är skyldiga att anmäla sig hos Skatteverket. Reglerna om personalliggare innebär att det lättare framgår vem som utför arbeten på en byggarbetsplats och åt vilket företag. Kommande lagstiftning innebär att arbetsgivare stegvis kommer att börja redovisa lön, skatt och arbetsgivaravgift för varje anställd varje månad till Skatteverket. Det finns också en nära kontakt och ett gott samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och Skatteverket i frågor som rör sund konkurrens.

Läs mer här