20 sep 2016

ID06 Kompetensdatabas – snart är det dags

Vi närmar oss nu höstens lansering av ID06 Kompetensdatabas, www.id06kompetensdatabas.se. Ackrediteringen av utbildningsbolag och registreringen av deras utbildningar startade i somras – databasen fylls nu på kontinuerligt.

Du som har möjlighet att ta del av informationen i kompetensdatabasen är:

• ID06-kortinnehavaren, som kan se sina egna utbildningar
• ID06-kortinnehavarens arbetsgivare, som har möjlighet att se en sammanställning av sina medarbetares behörigheter och utbildningar
• Utbildningsbolaget som har registrerat utbildningen.
• De ID06-byggarbetsplatser som individen är verksam på.

Fördelen med att samla behörigheter och utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas är att fysiska utbildningsbevis inte behöver uppvisas på arbetsplatsen. Allt kommer att kunna visas elektroniskt via de befintliga ID06 personalliggarsystemen. Bas-U/platschefen får en bättre översikt och möjlighet att säkerställa att rätt person utför de arbetsmoment som kräver särskild kompetens eller behörighet.

Alla utbildningar som finns registrerade följer med personen om man t.ex. byter arbetsgivare eller om ID06-kortet går sönder eller tappas bort. Uppgifterna finns kvar och kopplas till det nya ID06-kortet när man beställer ett nytt.

OBS 1: Regelverket är strikt för vem som kan ta del av uppgifterna i kompetensdatabasen. Det är endast efter samtycke, skriftligt eller elektroniskt (via BankId) av individen, som en utbildning kan registreras.

OBS 2: Endast utbildningsbolaget som utbildat personen äger rätt att registrera aktuella utbildningar i kompetensdatabasen.
Du som är intresserad av att veta mer är välkommen att kontakta support@id06kompetensdatabas.se

Läs mer här

Artikeln publicerades: 2016-09-20