26 okt 2017

ID06 Kompetensdatabas växer och utvecklas

ID06 Kompetensdatabas växer för varje vecka. Nu ökar funktionaliteten genom att ID06-applikationsleverantörer ges möjlighet att implementera kompetensdatabasen i sina tekniska lösningar ute på arbetsplatserna.

Med ID06 Kompetensdatabas kan man samla sina utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. För att få registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas måste utbildningsföretag ackreditera sig hos ID06. I skrivande stund finns det drygt 70 ackrediterade utbildningsföretag och fler står på kö.

– Fråga de utbildningsföretag som ni anlitar om de är ackrediterade för ID06 Kompetensdatabas. Om inte, uppmana dem att ansöka, rekommenderar Peter Nilsson som är verksamhetsområdeschef på ID06.

För att kunna registrera ett utbildningsbevis måste även individen (kortinnehavaren) ge sitt samtycke, vilket kan göras med hjälp av BankID på https://www.id06kompetensdatabas.se eller skriftligt till utbildningsföretaget. På hemsidan kan arbetsgivare som är anslutna till ID06 ansöka om läsbehörighet för att se sina medarbetares registrerade utbildningsbevis. Just nu finns det 21.000 utbildningsbevis i kompetensdatabasen och tillväxten ligger för närvarande på ungefär 1000 i veckan.

ID06 nya ackrediteringsavtal ger ID06-applikationsleverantörer behörighet att koppla upp sig mot ID06 Kompetensdatabas och redovisa elektroniska utbildningsbevis i sina applikationer ute på arbetsplatserna. Entral AB var först ut att underteckna avtalet i början av oktober och fler leverantörer följer inom kort.

Läs mer om ID06 Kompetensdatabas här: https://www.id06.se/se/id06-kompetensdatabas__56

 

Artikeln publicerades: 2017-10-26