2 jul 2007

ID06 nu komplett och klart

Den 28 juni undertecknades ackrediteringsavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Safetool AB. 

Detta innebär att ID06 nu är helt komplett och färdigt att användas inom den svenska byggindustrin.

Safetool AB är den första leverantören som ackrediteras som leverantör av läsare och applikationer för ID06. Genom denna ackreditering kan nu den elektroniska närvaroredovisningen fungera fullt ut och Skatteverket kan få tillgång till ID06-skatteunderlag för att motverka svartarbete.

– Det är tillfredsställande att vi nu fått den första leverantören av läsare och applikationer för elektronisk närvaroredovisning ackrediterad och att det genom detta nu finns ackrediterade leverantörer inom samtliga systemområden. Vår målsättning är att under tidig höst kunna ackreditera ytterligare 2 -3 läsar- och applikationsleverantörer samt ytterligare 3-4 kortleverantörer så att konkurrenssituationen blir optimal för branschens företag, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier och projektledare för ID06.

Övriga hittills ackrediterade leverantörer är ACSC international, Setec Tag, PasCard och PEAB.

Artikeln publicerades: 2007-07-02