27 apr 2018

ID06 och Trafikverket signerar avtal

ID06 välkomnar Trafikverket, Sveriges största beställare av bygg- och anläggningstjänster, som användare av nya ID06. Vid en ceremoni i torsdags eftermiddag, signerade Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon, avtalet som ansluter Trafikverket till nya ID06. Signeringen utfördes genom att Lena Erixon via sitt bank-ID knappade in sina uppgifter i systemet och på detta sätt godkände anslutningen.

Det är glädjande att Trafikverket valt att ta ledarposition i det nya ID06-systemet, säger Peter Löfgren, VD ID06. Genom sin anslutning idag visar man med tydlighet att man vill vara en aktiv aktör i det nya ID06-systemet. För ID06 är Trafikverkets anslutning ett kvitto på att anslutningskraven är korrekta och relevanta. Sund konkurrens genom transparens har genom Trafikverkets anslutning till det nya ID06-systemet fått en stark beställaröst och ID06 Branschstandarden har fått en viktig allierad, konstaterar Peter Löfgren VD på ID06 AB.

– Med det nya ID06-systemet får vi ett bra verktyg för att forma en sund och säker anläggningsbransch, där vi får en större möjlighet att förebygga oegentligheter och säkerställa rätt kompetens ute på våra anläggningsprojekt. För oss har det varit viktigt att vara en aktiv deltagare i projektet med det nya ID06, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.
ID06 nya kort med högre säkerhetsnivå och säker anslutning av företag och individ, introduceras under våren 2018. Den nya säkerheten säkerställer identiteten på individen och sambandet arbetsgivare arbetstagare.

Kontaktuppgifter ID06 AB: Peter Löfgren, VD, Telefon: +46708210200, mail: peter.lofgren@id06.se
Webb: www.id06.se

Kontaktuppgifter Trafikverket: Lena Erixon, GD via Erik Hallgren, Senior rådgivare,
Telefon: 010-124 16 42 Mobil: 070-617 74 50, mail: erik.hallgren@trafikverket.se

Bakgrundsfakta:

ID06 AB är ett icke vinstutdelande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. Kärnan i ID06-systemet har tre komponenter:
1. Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet
2. Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet
3. Anställningskontraktet mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet

I ID06-systemet ingår, förutom det fysiska och mobilt ID06-kort, även ett antal IT-baserade funktioner som är nödvändiga för att ID06-systemet ska bidra till att målen ”effektiv skattekontroll” och ”säkra arbetsplatser” uppnås. Dessa är; Kompetensdatabas som säkerställer utbildningsbevis, Bolagsdeklaration som säkerställer företagskontroller, ID06 Portalen som är en plattform för anslutning till ID06-systemet och kortbeställning samt Mitt ID06, som är en tjänst där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Andra aktörer levererar i konkurrens utrustning och kommersiella tjänster baserade på ID06-systemet.

Du hittar pressmeddelandet här