Intresseanmälan ID06 Bolagsdeklaration

Vill du anmäla ditt intresse för ID06 Bolagsdeklaration? Registrera dig här så kontaktar vi dig.

För de företag som har en beställare eller en huvudentreprenör, finansiär eller där kravet på ID06 Bolagsdeklaration ingår i någon märkning var särskilt noga med att fylla i de särskilda kryssrutorna nedan.

Observera att ditt företag behöver vara anslutet till ID06 för att kunna använda ID06 Bolagsdeklaration.

Intresseanmälan Bolagsdeklaration

  • Företaget har ett av följande beställarkrav:
  • Om vi beslutar oss för att beställa ID06 Bolagsdeklaration efter testperioden, så är vi intresserade av att beställa nedanstående licens (givet känt pris):
  • Följande testvillkor gäller för ID06 Bolagsdeklaration:
  • Från och med att ni får åtkomst till verktyget kan ni testa verktyget under för närvarande 60 dagar. Ni kommer därefter att bli kontaktade av ID06.
  • Ni kan endast testa att bevaka leverantörer som ni har behov att bevaka. Ni får endast testa 20 svenska företag och 5 internationella företag. Har ni ett större behov av test så ange detta nedan.
  • Maximalt 3 testanvändare tillåts skaffa behörighet till ID06 Bolagsdeklaration.
  • Genom att ni skickar intresseanmälan förbinder ni er att uppfylla ID06 Bolagsdeklarations testvillkor. Missbruk kan beivras och påverka era möjligheter att köpa ID06 Bolagsdeklaration i framtiden och ID06 AB har möjlighet att påföra er kostnader som uppkommit p.g.a. avtalsbrott.