6 mar 2019

Minimässor i mars

Nya ID06 2.0 är nu en realitet såtillvida att sedan augusti 2018 kan företag ansluta sig och sedan oktober 2018 kan de nya korten beställas. I juni 2019 upphör de gamla ID06-korten att fungera och till dess ska alla byta till de nya säkra ID06-korten.

I september 2018 gjorde vi en uppskattad turné med minimässor runt om i landet för att informera om det nya säkra sättet att ansluta företag och individer till ID06-systemet. Vi gör nu en ny turné under mars månad där vi anordnar minimässor i Linköping, Karlstad, Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. På mässorna ger vi information kring hur anslutning och kortbeställning går till samt kring de övriga funktioner som ingår i ID06-systemet. Våra ackrediterade Partners deltar med information kring och demonstration av sina ID06-ackrediterade lösningar för arbetsplatsen och visar hur du beställer det nya ID06-kortet 2.0.