21 maj 2008

NCC ligger långt fram i införandet av id-kort på arbetsplatsen

Från och med den första maj ska alla som vistas på en av NCC:s arbetsplatser kunna identifiera sig med det nya id-kortet ID06.

Syftet är att försvåra för svartarbete och motverka den organiserade brottsligheten hos oseriösa underleverantörer. NCC har centralt drivit på implementeringen för att bland annat öka säkerheten på arbetsplatserna.
Läs pressmeddelande

Artikeln publicerades: 2008-05-21