6 mar 2019

Nexus erbjuder fysiskt identifiering via pass

Från och med 23 januari 2019 erbjuder Nexus alla ID06-kunder att identifiera sig med pass, som ytterligare ett alternativ till identifiering med svenskt BankID.

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group är en av de ackrediterade leverantörerna av ID06-kort för bygg- och anläggningsbranschen. Som ett led i produktionskedjan av ID06-kortet måste kortanvändaren identifiera sig, detta sker idag genom användning av svenskt BankID. I de fall kortanvändaren inte har BankID måste identifiering ske på annat sätt, t ex genom fysisk identifiering via pass eller annan legitimation. Nexus partner Sistec AB kommer att erbjuda denna pass-scanningstjänst fr.o.m. 23 januari. För mer information om fysisk identifiering via pass, besök Nexus hemsida