29 nov 2016

Nixu stöder den svenska byggsektorns ID06 i IT-kampen mot ekonomisk brottslighet

Den svenska byggsektorn har under lång tid arbetat med åtgärder för att motverka svartjobb och annan ekonomisk brottslighet, vilken – utöver minskade skatteintäkter för staten – leder till osund konkurrens, ökade säkerhetsrisker på arbetsplatserna samt minskad trygghet för anställda i byggsektorn. Från och med januari 2016 kräver lagen i Sverige att alla de som arbetar på byggarbetsplatser registreras elektroniskt. Målsättningen är att minska mängden svartjobb och främja sund konkurrens i hela sektorn.

ID06 AB är ett företag som tillhandahåller en IT-infrastruktur som uppfyller kraven som ställs i lagen om personalliggare i byggbranschen. IT-infrastrukturen möjliggör för kommersiella leverantörer av applikationsutrustningar att leverera kostnadsbesparande tekniska lösningar till branschens företag. Genom introduktionen av ID06-systemet har byggsektorn tagit ett stort steg framåt i kampen mot ekonomisk brottslighet. Mer än 60 000 företag är idag anslutna till ID06-systemet och fler än 600 000 anställda bär idag ett personligt ID06-kort i Sverige.

Sofistikerade IT-hot som drivs av den grå marknaden utgör allvarliga utmaningar för byggsektorn. Den organiserade brottsligheten exploaterar den senaste IT-tekniken och försöker utnyttja ID06 genom att lura in obehöriga personer i systemet för att få åtkomst till byggarbetsplatser. Dessutom syftar denna kriminalitet till att använda persondata som systemet samlar in. Därför är IT-säkerheten en grundläggande del i ID06 verksamhet och helt avgörande för att ID06-systemet alltid är säkert och i drift dygnet runt, alla dagar.

I samarbetet mellan Nixu och ID06 ingår Nixus Cyber Defense Center-tjänst (CDC), som skapar möjlighet att observera sofistikerade attacker i förväg samt hantera dem med minimala skador och driftstopp. Med CDC-tjänsten får ID06 tillgång till ett skalbart försvarssystem som kombinerar den senaste IT-säkerhetstekniken med kunskapen hos branschens främsta yrkesverksamma.

– ID06 samlar in och behandlar en avsevärd mängd persondata, vilket medför speciella säkerhetsrisker. I en sådan miljö är det extremt viktigt att säkerställa IT-säkerhet av hög kvalitet och vi är glada att få hjälpa ID06 med våra Cyber Defense Center-tjänster, säger Nixus VD Petri Kairinen.

– Vi är glada för möjligheten att samarbeta med Nixu i kampen mot ekonomisk brottslighet i byggsektorn. Yrkesskickligheten hos Nixus IT-säkerhetsexperter i kombination med modern teknik innebär att ID06 skapat rätt förutsättningar för att kunna förutse och reagera snabbt mot IT-säkerhetshot, säger ID06 VD Peter Löfgren.

——–

Ytterligare information:

VD Petri Kairinen, Nixu Corporation, telefon +358 40 832 18 32, e-post petri.kairinen@nixu.com

VD Peter Löfgren, ID06 AB, telefon +46 708 21 02 00, e-post: peter.lofgren@id06.se