5 apr 2016

Nu är kompetensdatabasen igång

ID06 Kompetensdatabas är nu en realitet. Utbildningsföretag och företag med registreringsbehörighet har sedan november 2016 kunnat registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas. Fr.o.m. andra kvartalet 2017 blir det successivt möjligt att se utbildningsbevis och behörighet ute på arbetsplatserna via ID06-systemet. 

Genom ID06 Kompetensdatabas har vi skapat ett hjälpmedel som kraftigt minskar arbetsbördan för platschefen/BAS-U på våra arbetsplatser samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. Med en kortdragning eller ett par knapptryckningar kan arbetsledningen snabbt och enkelt ta reda på vilka utbildningsbevis och behörigheter som företagets medarbetare och underentreprenörer har.

Utbildningsbevisen registreras i ID06 Kompetensdatabas av ackrediterade utbildningsföretag. Vilka utbildningsföretag som är ackrediterade framgår på www.id06kompetensdatabas.se där du också kan se vilka utbildningar de är ackrediterade för. Ackrediterade utbildningsföretag tillkommer löpande.

En förutsättning för att kunna se utbildningsbevisen är att de är registrerade i ID06 Kompetensdatabas av utbildningsföretaget. Kontakta gärna ditt utbildningsföretag för besked om och vad de registrerar. Allt eftersom fler utbildningsföretag ackrediteras och fler utbildningsbevis registreras ökar ID06 Kompetensdatabas användbarhet.

För att kunna registrera en persons utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas krävs att individen samtycker skriftligt hos respektive utbildningsbolag som ska registrera. Man kan också med hjälp av BankID via id06kompetensdatabas.se ge sitt samtycke. Här kan individen även se vilka utbildningar som finns registrerade.

Vilka utbildningar som idag är möjliga att registrera hittar du på www.id06kompetensdatabas.se under rubriken Utbildningsbevis. Denna lista uppdateras kontinuerligt med nya utbildningar. Saknar du någon utbildning, låt oss veta!

Kontakta er leverantör av utrustning för ID06-personalliggare för information om hur ID06 Kompetensdatabas kommer att presenteras.

Under våren öppnas möjligheten för företag med läsbehörighet. Läsbehörighet innebär att företaget kan se de utbildningsbevis som är registrerade på företagets anställda. Ansökan om läsbehörighet görs via www.id06kompetensdatabas.se

För mer information kontakta Peter Nilsson, affärsområdeschef ID06 Kompetensdatabas, peter.nilsson@id06.se