13 dec 2017

Ny ID06-kortstandard för ökad säkerhet och integritet

I april/maj nästa år lanserar ID06 en ny, säker kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Det är ett viktigt led i ID06 arbete för sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Samtidigt möjliggörs nya funktioner som underlättar vardagen för både företag och individer. Dörren till fusk med ID06-systemet ska stängas och spikas igen.

Den nya kortstandarden har en så kallad tillitsnivå som heter LoA2 (Level of Assurance 2), vilket innebär att tillförlitligheten vid hantering av användaridentiteter i ID06-systemet ökar. För att kunna registrera sig och beställa de nya ID06-korten krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare. Med säker identifiering avses BankID eller pass. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet. Dessa regler gäller även företag och individer som redan är anslutna till ID06-systemet.

Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk plattform och är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren även får en personlig PIN-kod. Precis som idag ska korten beställas av ID06 ackrediterade kortleverantörer.
– Med vår nya kortstandard blir det mycket svårare att missbruka ID06 regelverk, till exempel kan en person inte ha flera ID06-kort kopplade till samma organisation. Dessutom kan företag uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning, säger Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06 Kort.

ID06 AB ansvarar för IT-infrastrukturen och informationssäkerheten i ID06-systemet där uppgifter om företag och individer lagras.
– Vi ser till att lagar och bestämmelser följs, till exempel EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. I det nya ID06-systemet kommer företag och individer att kunna kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade om dem på ett säkert och enkelt sätt.

Mobilt ID06-kort
ID06 har även utvecklat en applikation för ett mobilt ID06-kort med LoA2-nivå. Det mobila kortet kan jämföras med ett mobilt BankID och har samma grundfunktioner som det fysiska kortet. Det kan alltså användas för registrering i elektroniska personalliggare samt för in- och utpassering på arbetsplatsen. Dessutom möjliggör tekniken säkrare signering av fraktsedlar och attestering av fakturor, bara för att nämna ett par exempel.
– Vi kommer att få se många fler funktioner och användningsområden i takt med att våra ackrediterade applikationsleverantörer utvecklar nya tjänster som är kopplade till det mobila ID06-kortet, avslutar Thor Jonsson.

För mer information, vänligen kontakta:
Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06 Kort
Mobil: 070-603 19 72
E‑post: thor.jonsson@id06.se

Artikeln publicerades: 2017-12-13