3 maj 2018

Nya delägare i ID06

I fredags gick Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen samt Måleriföretagen, in som nya delägare i ID06 AB tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Idag är det årsstämma med val av ny styrelse. Breddningen i ägarskapet är ett nödvändigt steg i att öka legitimiteten och förtroendet för Branschstandarden ID06 och stärker utvecklingsarbetet för sund konkurrens och säkra arbetsplatser.

Ägarna till ID06 vill ha sund konkurrens och kommer aldrig att acceptera svartarbete eller annan ekonomisk brottslighet. Ägarbreddningen markerar att ID06 är en angelägenhet för hela sektorn, både för beställare och leverantörer. Den visar att uppslutning för ID06 Branschstandardens värdegrund är genuin och stor.

-Jag är väldigt glad att ID06 nu får många nya ägare. Det ökar möjligheten för att få fler seriösa företag som rustar Sverige för 11 miljoner invånare till 2025. Ett viktigt steg tas nu för att hela byggbranschen ska vara attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Sveriges Byggindustrier.

– För styrelsen i Fastighetsägarna Sverige var det ett enkelt beslut att gå in som delägare. När branschen kraftsamlar för att skapa sund konkurrens och för att motverka svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet, är det en självklarhet för oss som representerar stora delar av beställarledet att medverka. Jag hoppas att allt fler successivt kan komma att ansluta sig till ID06. Då blir det ännu starkare, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

-Det är viktigt att bygg- och anläggningsindustrin tar gemensamt ansvar för utvecklingen av ID06. En konkret och kraftfull satsning mot oseriösa aktörer i branschen, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna.

-ID06-systemet är till för hållbara företag som vill verka för sunda arbetsplatser, sund konkurrens och säkrare arbetsplatser. Förutom detta så ger ID06-systemet beställaren möjlighet att få kontroll över leverantörsledet så att man kan säkerställa att rätt person med rätt utbildning finns på rätt plats, avslutar Pether Fredholm, ordförande ID06 AB.

ID06 AB tar nu fram en helt ny standard för att på ett säkert sätt ansluta företag och individer till ID06-systemet. När ett företag ansluter sig till ID06 kontrolleras företaget, firmatecknare och alla andra individer som skall få tillgång till ID06-systemet. Alla individer måste identifiera sig med antingen Bank-ID, pass eller nationellt ID.

Kontaktuppgifter ID06 AB: Peter Löfgren, VD, mobil: +46708210200, mail: peter.lofgren@id06.se
Webb: www.id06.se

Kontaktuppgifter Sveriges Byggindustrier Catharina Elmsäter-Svärd, VD via Håkan Lind Kommunikationschef direkt: 08-698 58 29, mobil: 072-226 80 66, mail: hakan.lind@sverigesbyggindustrier.se

Bakgrundsfakta:
ID06 AB är ett icke vinstutdelande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. Kärnan i ID06-systemet har tre komponenter:
1. Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet
2. Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet
3. Anställningskontraktet mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet

I ID06-systemet ingår, förutom fysiskt och mobilt ID06-kort, även ett antal IT-baserade funktioner som är nödvändiga för att ID06-systemet ska bidra till att målen ”effektiv skattekontroll” och ”säkra arbetsplatser” uppnås. Dessa är; Kompetensdatabas som säkerställer utbildningsbevis, Bolagsdeklaration som säkerställer företagskontroller, ID06 Portalen som är en plattform för anslutning till ID06-systemet och kortbeställning samt Mitt ID06 som är en tjänst där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Andra aktörer levererar i konkurrens utrustning och kommersiella tjänster baserade på ID06-systemet.

Du hitta pressmeddelandet här