2 mar 2018

Nya utbildningar att registrera i ID06 Kompetensdatabas

Antalet registrerbara utbildningar i ID06 Kompetensdatabas ökar och nu innehåller databasen en bit över 100 utbildningar.

De senaste utbildningarna som är tillagda och som är möjliga för ackrediterade utbildningsföretag att registrera på är;
• ESA 14, tillträde
• EBR kabelförläggning mark
• Grundutbildning arbetsmiljö, exempelvis Startkurs arbetsmiljö BAM
• ADR 1.3
• Säkra lyft – ISO
• Operatör för tunga spårgående arbetsredskap och tunga arbetsredskap OPT TSA/T
• Huvudtillsyningsman, BASÄHTSM

Se hela listan här