28 dec 2015

Nyheter 2016 – i korthet

Personalliggare, Mobilt ID06 och förändrad avgiftsmodell – läs sammanfattningen i Byggbrevet, Sveriges Byggindustriers medlemstidning. Artikeln publicerades: 2015-12-28

Personalliggare, Mobilt ID06 och förändrad avgiftsmodell – läs sammanfattningen i Byggbrevet, Sveriges Byggindustriers medlemstidning.

Artikeln publicerades: 2015-12-28