29 dec 2014

Personalliggare blir verklighet i byggbranschen

Riksdagen fattade  den 4 december 2014 beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan, där Sveriges Byggindustrier ingår, har länge drivit denna fråga och välkomnar beslutet. Den nya lagen om personalliggare innebär bland annat att… Läs mer här Pressmeddelande Artikeln publicerades: 2014-12-29

Riksdagen fattade  den 4 december 2014 beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan, där Sveriges Byggindustrier ingår, har länge drivit denna fråga och välkomnar beslutet.

Den nya lagen om personalliggare innebär bland annat att… Läs mer här

Pressmeddelande

Artikeln publicerades: 2014-12-29