6 dec 2016

Personalliggare – en del av arbetet för en sund byggbransch

Målsättningen om en sundare konkurrenssituation inom byggbranschen överskuggar merarbetet för företagen som lagen om elektronisk personalliggare har inneburit.

De nya reglerna är ett steg i rätt riktning, men de behöver kompletteras för att verkligen kunna användas som ett effektivt verktyg mot svartarbete. Läs mer på Stockholms Byggmästareförenings hemsida