28 nov 2016

Registrering av utbildningsbevis pågår

Den 4 november 2016 öppnades ID06 Kompetensdatabas för utbildningsbolag att registrera utbildningsbevis. I första skedet kommer ett 40-tal utbildningsbolag att kunna erbjuda sina kunder ett enklare sätt att få en överblick över sina medarbetares utbildningsbevis.

Det är endast utbildningsbolaget som har utbildat personen som kan registrera en utbildning. Fram till februari 2017 kommer endast utbildningsbolagen att kunna registrera.Under februari öppnas även möjligheten för företag att skapa sig läsbehörighet och få en överblick över egna medarbetares behörigheter och kompetenser. Det går bra att redan nu ansöka om läsbehörighet – vi meddelar här på hemsidan så fort tjänsten är tillgänglig.

Samtycke krävs

Ingen registrering kan ske utan att kortinnehavaren har gett sitt samtycke. Detta kan göras på två olika sätt; dels genom att fylla i en blankett när man går en utbildning, dels genom att logga in på www.id06kompetensdatabas.se med hjälp av sitt BankId och samtycka till att utbildningar kan registreras. Samtycket
ger ytterligare en fördel, då man samtycker till att samtliga utbildningsbolag som är ackrediterade till kompetensdatabasen kan registrera utbildningar.

När man är inloggad finns möjlighet att skapa en sammanställning över sina egna registrerade utbildningsbevis och skriva ut en sammanställning. Tjänsten att hålla koll på sina utbildningar är kostnadsfri för kortinnehavare.

Den personliga integriteten är viktig när man hanterar personuppgifter. ID06 Kompetensdatabas är därför anpassad i enlighet med personuppgiftslagen, PUL.
Registrerade utbildningar är kopplade till det personliga ID06-kortet. Om man tappar kortet eller byter arbetsgivare följer utbildningarna med till det nya ID06-kortet.

Vid frågor om ID06 Kompetensdatabas, ta kontakt med ID06 AB; EMMA SVÄRD, supportansvarig, emma.svard (a) id06.se, eller PETER NILSSON, affärsområdeschef, peter.nilsson (a) id06.se

Artikeln publicerades: 2016-11-28