11 okt 2019

Röster från branschen

I vår serie röster från branschen där vi lyssnar av olika aktörers arbete och syn på vikten av sund konkurrens och att motverka brottslighet, har turen kommit till Björn Lundquist, arbetschef på Cobab Sverige AB.

Cobab är en traditionell byggmästare och verkar i A, B, C län med kontor i Liljeholmen, Norrtälje, Västerås och Uppsala. Företaget omsätter 750 miljoner och har 127 anställda. Cobab har skrivit under kortuppropet efter förslag från en anställd som uppmärksammat uppropet och man var det första företaget att ta emot kortuppropets initiativtagare Jessica Löfströms tårtor.

–Vi tycker det är självklart att stödja uppropet och bidra till att göra branschen bättre, säger Björn Lundquist och berättar vidare hur de resonerat kring sund konkurrens inom sitt företag.
–Vi har långa relationer med våra underentreprenörer (ue) och har bra koll på första kedjan. Vi arbetar med personalliggare, nya ID06-kort, grindar och reg.boxar. Men vi ser också att det kan vara svårt att överblicka längre ner i kedjan av ue, speciellt om någon ue hamnar efter och behöver öka arbetsstyrkan för att arbeta ikapp. Vid sådana tillfällen kan platsledningen ha svårt att hinna med att kontrollera alla. Därför arbetar vi förebyggande och försöker att påverka våra u.e. Vi gör en grundlig inventering ute på arbetsplatserna och vi försöker föra en kontinuerlig dialog med våra u.e. Vi kan alla påverka våra u.e. och förklara vikten av en sund arbetsplats. Jag tycker att vi når fram bra i våra samtal med våra underentreprenörer och vi kommer att fortsätta ta vår del av ansvaret för en sund byggbransch.