11 maj 2017

Röster från ID06 seminarieturné

ID06 seminarieturné, om lagstiftning och verktyg för sund konkurrens, tar nu en paus över sommaren och återkommer i september. Vi frågade några av vårens besökare: Varför besöker du seminariet?

Lotte Kvist (t.v) och Lotta Olsson, ekonomi/administration på Paras Bygg i Eslöv (bild 1)

– Vi är här för att skaffa mer kunskap om ID06 och regelverket för personalliggare. Det är intressant att höra om ID06 Kompetensdatabas samt om utvecklingen av en ny kortstandard som gör det möjligt att handla på ID06-kortet i byggvaruhandeln.

Ingrid Bengtsson, sekreterare hos Maskinentreprenörerna (bild 2)
– För att få reda på nyheter samt hur det har gått med personalliggaren. Det vore intressant med lite mer detaljerad statistik från Skatteverket angående deras kontrollbesök och sanktionsavgifter. Det känns som att vi är på god väg att täppa igen kryphålen i lagstiftningen med ID06, personalliggare och arbetsgivardeklaration på individnivå.

Per Assarsson, IT-ansvarig på NBI Bygg i Sjöbo (bild 3)
– Jag är främst här för att höra hur EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som ersätter PUL i maj 2018, påverkar ID06 och andra IT-frågor.

Paul Koltai (t.v.) och Patrik Törngren, säljare på Sydschakt (bild 4)
– Sydschakt är en ekonomisk förening och vi hjälper medlemmarna med frågor som rör ID06 och personalliggare. Det låter bra att ID06 håller på att utveckla lösningar som ska underlätta företagens hantering av personalliggare. Det är också positivt att Skatteverket ska göra fler kontroller på oanmälda byggarbetsplatser.