21 dec 2018

Säker identifiering

Det finns idag två sätt att identifiera sig på i ID06-systemet. Antingen digitalt via BankID eller manuellt med antingen pass eller nationellt ID. Alla individer som är kopplade till ID06-systemet måste identifiera sig. Detta oavsett om man är administratör i ID06-systemet, firmatecknare eller skall ha ett ID06-kort.

Första företag att kunna erbjuda dessa säkra sätt att identifiera sig på, är idag Angeno Business Solutions.
– Vi räknar med att fler kortleverantörer i närtid följer efter och att det under januari månad kommer att komma fler aktörer på marknaden, säger Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06-kort på ID06 AB. Målsättning är att det skall finnas platser för manuell identifiering utspritt över hela Sverige.

– Det går snabbt att skanna ett pass eller nationellt ID, berättar Monica Gebing på Angeno. Nu kan vi både ansluta företag där firmatecknare saknar BankID och hjälpa individer som skall ha ett ID06-kort men saknar BankID.

Idag gäller manuell skanning av antingen pass eller nationellt ID för svenska medborgare och svenska bolag.