När fakturerar ID06?

Vi fakturerar en gång per år direkt för de ID06-kort som beställts.

Det innebär att när ett företag beställt ett ID06-kort kommer de i samband med det att få en faktura om 80 kr per kort och år från ID06. Ett år senare skickas därmed en ny faktura på 80 kr för samma kort, om det är fortsatt aktivt och ej avslutat. ID06-kort är fortfarande faktureringsbara tills ID06-kortet är avslutat.

Årsavgift för ID06-kort
För ett existerande kort så faktureras det årligen en förnyad årsavgift baserat på kortets beställningsmånad.
Exempel: Ett kort som fortfarande är aktivt och beställt i oktober 2019 kommer att faktureras som en förnyelse av ett ID06 kort i november 2020.

Årsavgift för nybeställda kort
För ett kort som nyligen producerats kommer den att faktureras nästkommande månad, dvs ett ID06-kort som producerats i oktober faktureras i början på november.

Aktivt – Fakturerbart kort som är aktiverat av kortinnehavaren.

Klart att aktiveras av kortinnehavaren– Fakturerbart kort som är producerat och inväntar aktivering av kortinnehavaren.

Inaktiverat – Fakturerbart kort som har lagts vilande och som kan återaktiveras igen när som helst. ID06 har samma krav att upprätthålla, ex avseende GDPR, oavsett kortets status.

Avslutat – Kort som är avslutade och som ej kan återaktiveras igen. Här finner ni instruktion om hur ni avslutar ID06-kort.