Hur gör vi med elever och praktikanter som ska praktisera på en ID06 arbetsplats? Är det i så fall någon skillnad om de kommer ifrån grundskola, gymnasium eller högskola?

Gymnasieelever och äldre ska registreras i personalliggaren hos den entreprenör de praktiserar hos, men inte praoelever från grundskolan.
Gymnasieelever och äldre som ska ut på en ID06 arbetsplats måste också ha ID06-kort precis som alla andra som vistas på arbetsplatsen. Därför ska skolan eller utbildningsbolaget beställa detta till berörda elever. För att beställa ID06-kort går detta att göra via elevID06.se