Hur många användare kan läggas till i Bolagsdeklaration?

För närvarande finns ingen gräns på hur många användare som kan läggas till. Notera att alla användare måste ha ett legitimt skäl att ta del av informationen.