Jag jobbar mest med att frakta material till olika byggarbetsplatser, berörs jag av personalliggarlagen?

Lasta och lossa material, varor eller hjälpmedel under kortare tid behöver inte registreras i personalliggaren. De flesta beställare av dessa tjänster kräver trots detta att du förser dina chaufförer med ID06-kort, för att de ska ha kontroll över vilka personer som släpps in på byggarbetsplatsen.

Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att registrera sig på arbetsplatsen då det i händelse av en olycka, går att skriva ut en lista över personer som befinner sig på arbetsplatsen.