Vad ska framgå av en omfrågandekopia?

Av en omfrågandekopia ska framgå vem, det vill säga vilket företag som har sett viss kreditinformation och när.