Varför står det inte rätt företagsnamn i leverantörskedjan fast det står rätt namn i företagsrapporten?

När du lägger till ett företag så visas det namn företaget senast har registrerat hos ID06. Det namnet visas i listmenyn och i leverantörskedjan.
Om företaget byter namn har de 3 månader på sig att uppdatera namnet i ID06 systemet. Under den tidsperioden visas det gamla namnet i Bolagsdeklaration och i övriga ID06 system.
När företaget har uppdateras sitt namn hos ID06 kommer det nya namnet även visas i Bolagsdeklaration.
Det namn bolaget har registrerat hos bolagsverket är alltid det namn som visas i företagsrapporten.