Vi ska göra ett större arbete åt en bostadsrättsförening innefattande stambyte och renovering av toaletter inne hos medlemmarna men även i allmänna utrymmen i huset. Berörs vi av personalliggarlagen?

Bostadsrättföreningen har såsom byggherre skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Ansvaret att föra personalliggaren kan överföras i avtal till entreprenören.