Vilka företagsroller och individuella roller finns det?

I Bolagsdeklaration har användare olika behörighet beroende på om man är administratör eller vanlig användare. Alla användare från ett  företag har samma projektroll i Bolagsdeklaration.

Skillnaden mellan administratörer och vanlig användare är att administratörer kan se alla projekt som företaget har skapat samt alla projekt där företaget har rollen “Huvudentreprenör” eller “ID06 Administratör” i en extern klients projekt.
Övriga användare kan enbart se de projekt som de själva skapat eller där de är tillagda som projektmedlemmar.